Dans

Sist oppdatert 28. mai 2019 11:07

Overordna mål for danseundervisningen

Gjennom arbeidet med dans skal elevene kunne

• mestre basisferdigheter relatert til egen kropp, nivå, sjanger og dansefagets egenart

• anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel

• oppleve glede ved å mestre, skape og utøve og gjennom det få tiltro til egne evner

og uttrykksmuligheter

• utvikle kritisk tenkning, disiplin og samarbeid

• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning

i dans

• bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

(Mangfold og fordypning, rammeplan for kulturskolen, 2016)