Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer.

Les mer på: http://www.drommestipendet.no


Karmøy har hatt disse  Drømmestipendvinnere tidligere år:

2008 – Rose Elin Nes, Musikk – fløyte
2009 – Ole Håkon Steffensen, Annet – nysirkus
2011 – Stig Roar Olsen, Teater
2013 – Synnøve Fatland, Visuell kunst
2014 – Alexandra Log, Annet – komponist
2016 –  Vilde Heldal Vikse – skapende skriving
2017 – Markus Aarøy Vikse – sirkus
2018  – Thomas Sævik – musikk
2019 – Øystein Folkedal – musikk
2020 – Kristine Grønn – annet
2022 – Morten Georg Gismervik