Fordypning (UTH)

Unge Talenter Haugalandet (UTH) er et fordypningsprosjekt som drives i samarbeid mellom kulturskolene i Karmøy, Haugesund og Tysvær. I tillegg er Haugesund Teater, Munor og Skeisvang VGS samarbeidspartnere. Prosjektet er kommet i stand gjennom støtte fra Norsk kulturskoleråd og midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

UTH er en mulighet for kulturskoleelever fra Karmøy, Haugesund og Tysvær til å gå i dybden på faget sitt.  Tilbudet er for elever på musikk, teater (se beskrivelse under) og dans. Musikk blir delt opp i klassisk og rytmisk (pop/rock/jazz).

I løpet av skoleåret vil elevene være med på flere lørdagssamlinger i lokalene til Skeisvang VGS i Haugesund. Der vil du møte medelever fra egen og andre kulturskoler og få nye utfordringer under ledelse av dyktige instruktører. 

Deltagerne på UTH kan i tillegg til samlingene på Skeisvang få utvidet undervisning på sin kulturskole. Teaterelevene får sin undervisning i lokalene til Haugesund teater og Haugesund teater er driver av fordypningstilbudet.

Hva kreves for å bli med? 

Det er lærerne i kulturskolene som sammen med elevene avgjør om tilbudet kan være aktuelt.  De elevene som blir med må være villige til å yte litt ekstra, i form av tidsbruk, øving og forberedelser hjemme. Samlingene på Skeisvang er obligatoriske.  

Målgruppe: ungdomsskolealder, +/-

Hva får du igjen som elev? 

Du blir kjent med andre elever på Haugalandet, du får møte og jobbe med dyktige kulturskolelærere , lærere fra Skeisvang, instruktører fra Haugesund teater, musikere i Munor og andre. Du får god anledning til å utvikle deg selv som utøver innen ditt fag og kanskje finne ut om du ønsker å videre på MDD etter ungdomsskolen. 


Koster det noe? 

UTH koster ikke noe ekstra. Du betaler kun for vanlig kulturskoleplass.

Hvordan melder jeg meg på?
Informasjon kommer. Søknadsfrist er 8. september 2023.


Unge talenter Haugalandet – teater

Velkommen til Improskolen!

– Et fordypningstilbud til teaterelever i ungdomsskolealder ved kulturskolene på Haugalandet.

Hva er Improskolen? Improskolen er Unge talenter Haugalandets (UTH) satsning på teater i regi av Haugesund teater.

På Improskolen får du utviklet din kompetanse innen improvisert teater og teatersport. Gjennom å delta vil du få flere verktøy som skuespiller! Det viktigste suksesskriteriet for teaterimprovisasjon er trygghet og lek. Øvelsene som brukes i kurset vil derfor i størst mulig grad søke å finne mestring og glede i gruppen, og hos den enkelte.

For deg som er spesielt interessert, vil det være mulig å bli med på Haugesund teater/HAUTS profesjonelle øvinger på tirsdager før IMPRO. Dette vil eventuelt avtales direkte med deg.

Gjennomføring: Improskolen blir ledet av profesjonelle skuespillere og improvisatører med pedagogisk kompetanse. Samlingene foregår på Haugesund teater torsdag og fredag (kveld). Lørdag formiddag er teater sammen med musikk og dans på Skeisvang. Datoene står i den generelle informasjonen om UTH.

Dersom du melder deg på, forplikter du deg til å bli med på alle samlingene. Det er gratis å gå på Improskolen så lenge du er elev ved en av kulturskolene.