Friplasser i kulturskolen

Karmøy kommune kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.

For å få støtte må betaler/forsørger ha inntekt etter samme kriterier som som det stilles for å få aktivitetskort for barn og unge.) Har eleven aktivitetskort fra før, er det nok at dere sender et bilde av dette på e-post til kulturskolen@karmoy.kommune.no

Tilbudet er for barn som allerede er elev i kulturskolen og nye søkere.

Det forutsettes at det er ledig plass på ønsket fag. Friplasser sidestilles med ordinære plasser ved opptak/ventelister. Det er et begrenset antall friplasser, så selv om man kommer under inntektsgrensen, gir det ikke automatisk friplass. Det gis maks. 1 friplass per barn per år.

Søknad sendes/leveres til: Karmøy kulturskole, Postboks 138, 4296 Åkrehamn eller e-post: kulturskolen@karmoy.kommune.no

Kopi av siste tilgjengelige skattemelding må legges ved søknad.