Friplasser i kulturskolen

Sist oppdatert 16. september 2019 12:04

Karmøy kommune kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.

For å få støtte må betaler/forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende: Enslig forsørger med ett barn kr 287 700 Enslig forsørger med to barn kr 354 100 Enslig forsørger med tre barn kr 420 500 Par med ett barn kr 398 300 Par med to barn kr 464 700 Par med tre barn kr 531 100 Par med fire barn kr 597 500. (Dette er samme krav som det stilles for å få aktivitetskort for barn og unge.) Har eleven aktivitetskort fra før, er det nok at dere sender et bilde av dette på e-post til kulturskolen@karmoy.kommune.no

Tilbudet er for barn som allerede er elev i kulturskolen og nye søkere.

Det forutsettes at det er ledig plass på ønsket fag. Friplasser sidestilles med ordinære plasser ved opptak/ventelister. Det er et begrenset antall friplasser, så selv om man kommer under inntektsgrensen, gir det ikke automatisk friplass.

Søknad om friplass skal inneholde navn på forsørger(e) Adresse Navn på barn Kopi av skattemelding for 2018.

Søknad sendes/leveres til: Karmøy kulturskole, Postboks 138, 4296 Åkrehamn eller e-post: kulturskolen@karmoy.kommune.no

Kopi av siste tilgjengelige skattemelding må legges ved søknad.