Gradvis åpning av den “fysiske” kulturskolen

Sist oppdatert 15. mai 2020 13:43

Endelig kan vi glede oss over at også kulturskolen får anledning og tillatelse til fysiske møter
mellom elev og lærer. Nå går vi fra koronastengt til koronaåpent med hva det innebærer av
nødvendige forholdsregler som må følges. Pga. strenge retningslinjer som krav til sikkerhet
og smittevernsregler for alle, må vi foreta en gradvis åpning av skolen vår.

Dere vil få en oversikt og innkalling fra hver enkelt faglærer, så les nøye all informasjon som
kommer fra kulturskolen i disse dager.
Enkelte endringer for godkjent gjennomføring er uunngåelige og kan forekomme for noen:
• Endret hyppighet (for noen annenhver uke i starten)
• Endret varighet (for noen lengre, evt. kortere økter)
• Endret sted (vi får kun bruke kulturhus i starten)
• Endret gruppestørrelse- og sammensetning
• Gjelder alle – stort fokus på smittevern

I første omgang blir det fysisk start for individuell instrumental- og sangundervisning og
visuell kunst/kunst og fantasi. Noe teater kan også bli aktuelt. Musikal starter uka etter
(uke 22). Alt dette vil foregå på kulturhusene. Dans, nysirkus og kulturlek kan av gode
grunner ikke starte i denne omgang dessverre. Elever som ikke starter nå, får selvsagt tilbud
om undervisning gjennom Lekseplan i Speedadmin og via aktuelle digitale plattformer inntil
videre. Så får vi bare håpe at vi får se alle før ferien.

De som får tilbud om fysisk oppmøte, kan ikke velge dette bort og forvente digital
undervisning i stedet. De som tilhører risikogrupper eller har andre veldig gode, saklige
grunner for ikke å møte opp, har selvsagt krav på fortsatt hjemmeundervisning. Ta da kontakt
med den aktuelle lærer for avtale. Skulle eleven bli forhindret fra å møte, minner vi om
rutiner for å melde fra til lærer på forhånd.

Karmøy Kulturskole har utarbeidet en lokal smittevernveileder som bygger på nasjonale
føringer og veileder fra Norsk Kulturskoleråd. Alle ansatte har gjennomgått den nøye og er
forpliktet til å følge reglene.

Vi ber alle foresatte gå gjennom følgende informasjon med eleven:
Smitteverntiltak
• Elever skal komme til avtalt tid og skal gå direkte til undervisningsrommet og vente
utenfor til lærer slipper eleven inn.
• Det er ikke lov å oppholde seg i bygget utover oppsatt undervisningstid.
• Foresatte skal ikke være med inn i bygget eller oppholde seg der (egen avtale kan
gjøres ved behov).
• Hold avstand – minst 1 m.
• Instrumenter/utstyr/drikkeflasker etc. skal ikke lånes av andre.
• Felles utstyr skal rengjøres mellom hver bruker.
• Spytt/kondens fra blåseinstrument samles direkte i papir som kastes på egnet sted med
etterfølgende håndvask.
• Mobil/nettbrett som ikke brukes i undervisningen, skal ikke tas fram i timen.
• Vær kledd for undervisningen, ingen garderober er tilgjengelige.
• Elever og ansatte skal vaske hender med såpe og vann minst 20 sekunder
før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
når man kommer til undervisningsstedet
etter hosting/nysing
etter toalettbesøk
ved synlig skitne hender

• Hostehygiene
Host/nys i tørkepapir. Hvis ikke tilgjengelig, bruk albuekroken.
Unngå å røre ved ansiktet.
Toalettbesøk
Begrenses til et minimum så sant det lar seg gjøre.
Når kan elever og ansatte møte på kulturskolen:
Hvis ingen i husstanden har påvist covid-1
Når de ikke har symptomer på sykdom.
Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan de komme tilbake etter å ha vært symptomfrie
i ett døgn.
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19,
skal eleven og ansatte møte på skolen som vanlig. Disse skal imidlertid gå hjem fra
skolen dersom de får symptomer.
Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi med
rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.
Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon,
særlig etter de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen såfremt barnet ikke har
feber og ellers er friskt.
Da gleder vi oss til å se noen av dere igjen i neste uke, og forhåpentligvis flere om ikke altfor
lenge!

Med vennlig hilsen
Karmøy Kulturskole
v/Kirsten Jæger Steffensen
rektor