Håndhygiene

Kulturskolen er som skolene ellers fremdeles på “grønt” når det gjelder Covid-19. Vi minner likevel om viktigheten av god håndhygiene i forbindelse med kulturskoleaktiviteter. Det er muligheter for håndvask og/eller håndsprit på alle undervisningssteder. Spesielt pianoelever oppfordres til å vaske hender før OG etter pianotimen.