Har du lyst til å spille kontrabass?

Sist oppdatert 1. april 2020 13:34

Kontrabass er det største strykeinstrumentet og brukes både i klassisk, jazz og andre stilarter.

Kontrabassen behøver flere utøvere og er definert som “utrydningstruet” sammen med blant annet fagott, kirkeorgel og harpe. Instrument kan du leie hos oss.

Som en del av strykermiljøet ved kulturskolen kan du få bli med i våre orkestre og etterhvert kanskje også i HUSO (Haugaland ungdomssynfoniorkester). Du kan begynne på kontrabass fra 5. klasse. Ta gjerne kontakt med kulturskolen om du har spørsmål.