Dans

Informasjon til danseelevene om forestillingene 2023

FORESTILLINGSENSEMBLE 2023

Danseforestillinger 2023 Tidspunkt

 

 

Gjennom arbeidet med dans skal elevene:

  • mestre basisferdigheter relatert til egen kropp, nivå, sjanger og dansefagets egenart
  • anvende dans som kommunikasjons- og uttrykksmiddel
  • oppleve glede ved å mestre, skape og utøve og gjennom det få tiltro til egne evner og uttrykksmuligheter
  • utvikle kritisk tenkning, disiplin og samarbeid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i dans
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

Skolerute For ELEVER 2022 2023

REGLER FOR DANSEUNDERVISNINGEN 2022

Oppstartinfo 2022 2023

 

Hør podcast om dans i Karmøy kulturskole

Undervisningstilbud