Danselek

Barn født 2017 og 2018 med foreldre.:
Torsdager 1700-1800 (oddetallsuker)
Torvastad skole og kultursenter, dansesalen.
Barn født 2015 og 2016:
Torsdager 1700-1800(partallsuker)
Torvastad skole og kultursenter, dansesalen.
Undervisningen vil bestå av enkle koreografier og ulike danseleker og bevegelsesoppgaver til variert musikk. Vi tar i bruk rekvisitter og enkle kostymer som hjelpemidler i undervisningen.
Undervisning annenhver uke.