Dans videre

Viderekommende grupper i dans. Det blir fokus på teknikktrening, tøying og styrke av muskulatur, samt mer avansert koreografi. Det blir hovedvekt på jazzteknikk, og moderne for de eldste elevene. Vi har i dag 3 ulike Dans Videre- grupper oppdelt etter alder. 

De som går på Dans Videre får opptre på ulike arena i løpet av året, i tillegg til den årlige danseforestillingen som blir satt opp til våren. 
 
Undervisningstiden er 60 min i uken.
 

OBS! Alle som går på dans i kulturskolen fra 3. klasse og oppover kan søke på «Dans Videre», men vi prioriter elever som viser disiplin og interesse på timene, og dem med lite fravær. Elevene må gå på minst ett dansetilbud i uken, i tillegg til Dans Videre.

Fra 3. kl.