Danselek

Danselek, 2 – 5 år: 

Undervisningen består av enkle koreografier, ulike danseleker og bevegelsesoppgaver til variert musikk. Det tas i bruk hjelpemidler i undervisningen som; rekvisitter, enkle kostymer etc. 

Gruppene er inndelt etter alder. 

2-3 åringer : Undervisningen for 2-3 åringer er med foreldre.

4-5 åringer: Undervisningen for 4-5 åringer er uten foreldre.

Undervisningen varer i 60 min.