Hip hop funk

Undervisningen bygger på grunnleggende hip hop teknikk, med fokus på funky stil og rytme. 
Dansetimen består av mye koreografi, hvor improvisasjon, attitude og personlig uttrykk er viktige elementer. 
Gjennom koreografiarbeid mot forestilling får elevene være delaktige og skapende. 
Det forventes egenøving utenom dansetimen. 
FRA 5.KLASSE
Elevene vil bli delt i grupper etter alder.
Undervisningen varer i 50-60 min.