Jazzdans

Jazzdanstimen bygger  i større eller mindre grad på de tradisjonelle jazzteknikkene. Jazzdansstilen har stor bredde i forhold til sjanger, uttrykk og musikk , som funk, afro, latin, street, lyrisk, kommersiell, show, contemporary, musikal, etc. Foruten om teknikk, lærere elevene koreografi som de utøver og formidler til et større publikum på slutten av skoleåret.

Undervisningen varer i 55-60 min.
 
FRA 3. KLASSE 
Gruppene blir satt opp etter alder.