Moderne

Moderne er en allsidig, dynamisk og utfordrende danseform. Dansestilen er for deg som ønsker å bruke dans som en kunstnerisk uttrykksform og utvikle ditt eget bevegelsesmateriale. Timene bygger på kreativitet, improvisasjon, gulvarbeid, teknikktrening, og pedagogens individuelle tilnærming til dansestilen. Gjennom timene utvikler elevene kroppsbevissthet, romforståelse og kroppsbeherskelse.
Undervisningstiden er 45-60 min i uken.
Fra 5. klasse
Gruppene blir satt opp etter alder.