Moderne/Samtidsdans

Moderne er en allsidig, dynamisk og utfordrende danseform. Undervisningen bygger på grunnleggende teknikk i sjangeren, med pedagogens individuelle tilnærming til faget. Dansestilen har en kunstnerisk uttrykksform hvor en kan utvikle sitt eget bevegelsesmateriale. 

Timene bygger på kreativitet, improvisasjon, gulvarbeid og teknikktrening. Det forventes egenøving utenom dansetimen. 

FRA 5. KLASSE

Gruppene blir satt opp etter alder.

Undervisningen varer i 45-60 min.