Street Mix for gutter 1.-2. klasse

Nytt fag skoleåret 2023-24!
Dette er en gruppe kun for gutter. Elevene skal få oppleve mestring av ulike dansesjangre med hovedtyngden i hip hop. Undervisningen består av mye lek, kreativitet og skapende arbeid. Elevene lærer enkel koreografi som de utøver og formidler til et større publikum på slutten av skoleåret. 
Undervisningen varer i 45 minutter