Street Mix for gutter fra 2.klasse

Nytt fag skoleåret 2023-24!
Dette er en gruppe kun for gutter. Elevene skal få oppleve mestring av ulike dansesjangre med hovedtyngden i hip hop. 
Elevene vil bli delt i grupper etter alder:
Streetmix for gutter  3. – 4. klasse: Undervisningen består av mye kreativitet, skapende arbeid og læring av sammensatte kombinasjoner. Elevene lærer enkel koreografi som de utøver og formidler til et større publikum på slutten av skoleåret. 
Streetmix for gutter 5. – 7. klasse: Undervisningen består av mye improvisasjon, kreativitet og skapende arbeid. Sammensatte kombinasjoner og koreografi er hovedtyngden i undervisningen. Vi jobber med personlige uttrykk, som er viktige elementer i utførelsen. Elevene lærer koreografi som de utøver og formidler til et større publikum på slutten av skoleåret. 
Ungdom: Vi har foreløpig ingen rene guttegrupper for ungdommer. Elever på ungdomsskolen kan gå på faget “Hip hop funk”. 
Undervisningen varer i 50-60 minutter