Kulturlek (0-8 år)

Kulturlekavdelingen  har undervisning for barn i alderen 0-8 år.
Gruppene dajjes etter alder, boplass, barnehager og/eller skoler og i samarbeid med disse.

Kulturlek gir skapergleden spillerom!

  • KULTURLEfor barn 0-3 år med foreldre i kulturhuseneGrupper på 8 barn.
  • KULTURLEfor barn 4-6 år i barnehager. Grupper på 6 barn.
  • KULTURLEK for barn i 1-2- klasse i SFO-tid. Grupper på 8 barn.

Undervisningstilbud