Kulturlek

Karmøy Kulturskole tilbyr KULTURLEK – aktiviteter for barn i alderen 2-8 år

KULTURLEK avdelingen har undervisning for barn i alderen 2-8 år.
 Gruppene konstitueres etter alder, boplass, barnehager og/eller skoler og i samarbeid med disse.

 

Kulturlek gir skapergleden spillerom!

  • KULTURLEfor barn 2-3 år med foreldre i kulturhuseneGrupper på 8 barn.
  • KULTURLEfor barn 4-6 år i barnehager. Grupper på 6 barn.
  • KULTURLEK for barn i 1-2- klasse i SFO-tid. Grupper på 8 barn.

NB! Hvert år opprettes nye grupper der det er flest søkere og det er mulighet for samarbeid mellom kulturskolen og barnehager/ skoler.

Vi prøver å bevare tidspunktene og stedene fra år til år, så lenge det lar seg gjøre.

 

KULTURLEK-aktiviteten er en tverrfaglig samlingsstund / undervisningstime a 60 min. med og i de praktiske og estetiske fagene: musikk, teater, dans, visuell kunst og nysirkus.

 

Vi synger, spiller på instrumenter, danser, dramatiserer, tegner/fargelegger og skaper visuelle kunst og utfordrer kroppen til fysiske ferdigheter. Timen er preget av LEK og KULTURFORMIDLING og er tilpasset gruppenes alder. 

Vi har felles arrangementer med resten av Kulturskolen og tilbyr aktiviteter enkelte lørdager. En oversikt over aktivitetene leveres ved skolestart sammen med skoleruten.