Kulturlek

KULTURLEK – aktiviteter for barn i alderen 0-8 år

 
Vi synger, spiller på instrumenter, danser, dramatiserer, tegner/fargelegger og skaper visuelle kunst og utfordrer kroppen til fysiske ferdigheter. 

Timen er preget av LEK og KULTURFORMIDLING og er tilpasset gruppenes alder.
KULTURLEK-aktiviteten er en tverrfaglig samlingsstund / undervisningstime a 60 min. med og i de praktiske og estetiske fagene: musikk, teater, dans, visuell kunst og nysirkus.

 

  • KULTURLEfor barn 0-3 år med foreldre i kulturhuseneGrupper på 8 barn.
  • KULTURLEfor barn 4-6 år i barnehager. Grupper på 6 barn.
  • KULTURLEK for barn i 1-2- klasse i SFO-tid. Grupper på 8 barn.

Hvert år opprettes nye grupper der det er flest søkere og det er mulighet for samarbeid mellom kulturskolen og barnehager/ skoler.

Vi har felles arrangementer med resten av Kulturskolen og tilbyr aktiviteter enkelte lørdager. En oversikt over aktivitetene leveres ved skolestart sammen med skoleruten.

Kulturlek gir skapergleden spillerom!