Musikk

 

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene

  • oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå
  • oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling
  • utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom
  • bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk
  • utvikle evnen til samspill og samarbeid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i musikk
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv(Rammeplan for kulturskoler, 2016)

Undervisningstilbud