Althorn

Individuell undervisning, 20 min leksjoner. Muligheter for samspill.
Fra 2. klasse.
(Vi har også mulighet for aspirantopplæring gjennom korps)