Kontrabass

Kontrabass er det største strykeinstrumentet.
Kontrabassen behøver flere utøvere. Derfor er instrumentet definert som «utrydningstruet», sammen med blant annet fagott og harpe.
Instrument kan du leie hos oss.
Fra 5. klasse.