Musikklab

Her skal elevene lære å kunne produsere musikk og lyd på PC/iPad. Ulike programmer og teknikker blir tatt i bruk. Lydopptak-/redigering, MIDI og mer.

Elevene skal lære å jobbe selvstendig med programmene, kunne ta opp lyd fra mikrofon og andre kilder, spille inn midi, for så å mikse ned til ferdig produksjon.

Fra 6. klasse