Notekurs

For nybegynnere på musikk.
Her vil du i gruppe sammen med andre kunne bruke litt mer tid  på notelæren enn vi vanligvis får tid til på en vanlig spilletime.
Dette tilbudet går til alle instrumenter (inkludert sang)  og er i tillegg til den vanlige timen. Kurset er ment for de som er nybegynnere på sitt instrument.
Det er ikke et krav at en er elev i Kulturskolen fra før. Kurset går over 10 uker og pris beregnes ut i fra det, basert på hva helårstilbud koster.
Fra 2. klasse.