Piano

Fra 2. klasse
Individuell undervisning, 20 min leksjoner.
Undervisning i alle soner. . Eleven ha egnet øveinstrument (veide tangenter) tilgjengelig hjemme.

Noen læreverk vi bruker er Pianosprell (Utbult), Min egen pianoskole (Skøyeneie), Pianogehør (Sperring), Kjent og kjært (Tveter).