Pianolek

Undervisningen vil bestå av opplæring om musikkens grunnelementer, notasjon og begreper. 
Gjennom lekende aktiviteter rundt piano og melodiske rytmeinstrumenter vil elevene variere mellom å spille, tegne og bevege seg.
For 1. klasse