Trompet

Trompet brukes både i klassisk, jazz, pop og mange andre stilarter.
 
Individuell undervisning, 20 min leksjoner. Muligheter for samspill.
Fra 2. klasse.