Nysirkus

Gjennom arbeidet med sirkus skal elevene
• møte ulike sirkusdisipliner og utvikle kunnskap og ferdigheter i disse i samsvar med
eget/gruppas ambisjonsnivå
• utvikle kunnskap gjennom å arbeide selvstendig og gjennom å samarbeide
• utvikle kunnskap om og lære gode sikkerhetsrutiner
• lære å ta vare på utstyr og vise respekt for treningsformen og på den måten lære å ta vare
på seg selv og sine medelever
• lære å bruke sirkus som kommunikasjons- og uttrykksmiddel
• oppleve mestring, positiv egenutvikling og treningsglede
• utvikle et sunt og godt forhold til egen kropp
• lære å bli et godt sirkuspublikum
• få muligheter til fordypning for å kunne danne et grunnlag for videregående og høyere
utdanning i sirkus

 

Undervisningstilbud