Bratsj

Individuell undervisning, 20 min leksjoner.
Undervisning på Åkrehamn, Avaldsnes og Norheim. Dag og sted avhenger og av tid og kapasitet.
Samspillsundervising kan foregå andre steder og dager enn individuell undervisning.
Alder: individuelt, bratsjspill er avhengig av fysiske forutsetninger. Vår minste bratsj tilsvarer 3/4 fiolinstørrelse.

Sammen med fiolin, cello og kontrabass er bratsjen et instrument i strykerfamilien, og har har fire strenger: A, D, G og C.
Av utseendet likner den på en fiolin, men er noe større når eleven når full størrelse. Den har en litt mørkere lyd enn fiolin, og har en dypere og fyldig klang. Det er vanligst at eleven begynner med fiolinspill, og går over til bratsj når de fysiske forutsetningene er tilstede.
Bratsjlelevene får i tillegg til egen time obligatorisk og ukentlig undervisning i orkester, uten tillegg i pris,fordi orkestersamspill er ett av våre satsningsområder.

Litt om bratsj i samspill
Strykernes samspillgrupper er laget med tanke på nivå, alder og sted.

Gruppene har undervisning mellom 30 og 60 min.
Sted: Samspillsgruppene er hovedsakelig lagt til Norheim skole og Karmøy kulturhus på Åkrehamn. 
Hvorfor: Av erfaring vet vi at de som har jevnlig samspill i tillegg til individuell time, har en større fremgang på instrumentet sitt enn de som ikke har samspill. Samspill fremmer evnen til å lytte til andres spill så vel som sitt eget.  
Det stimulerer både den kreative og den logiske hjernehalvdelen. I samspillet ligger det det flere erfaringer: å innpasse seg etter musikken; å skape noe sammen, å vite når og hvordan man skal spille. Sosialt sett kommer det mye glede ut av å øve sammen. Elevene kan finne gode venner der, og bli «øvekompiser» som finner på nye prosjekter, og som kan variere hjemmeøktene med øving.
Ikke minst er gruppen avhengig av godt og jevnlig oppmøte for å oppnå følelse av tilhørighet og eierskap, kompetanse som gruppeutøvere, og trygghet. Opplevelsen og erfaringen med å spille i gruppe kan ikke erstattes med å øve mer på notene…
Kulturskolen har bestemt at strykerne har samspillgrupper som en obligatorisk del av undervisningen. Strykerfaget er et satsingsområde for Karmøy kulturskole, og samspillundervisningen er derfor gratis.
Samspillundervisningens innhold:
*samspill og aktiv lytting til både seg selv og andre  
*kreativt arbeid, musikkteori
*sosialt fellesskap, holdningsskapende arbeid
*konsertopptredener