Teater/Musikal

Gjennom arbeidet med teater skal elevene

 • utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
 • kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
 • oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
 • utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
 • utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
 • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
 • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv 

  Fra musikalen "Olsenbanden jr på rockern"

  Fra musikalen “Olsenbanden jr på rockern”

 • Fra teaterstykket “Den store fargeslukern”

  Hør podcast episode om teater i Karmøy kulturskole.

Undervisningstilbud