Musikal

Musikal gir omfattende opplæring i sang, dans og skuespill. 
Søkerne må forplikte seg over 1 1/2 år, betaling for 2 skoleår pga. ressursbruk. 
Egen timeplan og skolerute.
Neste opptak blir høsten 2023.
Hvem: Alle ungdommer fra 7. klasse.