Teater

Gjennom arbeidet med teater skal elevene

  • utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
  • kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
  • oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
  • utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
  • utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

 
 

Gjennom lek, fantasering og improvisasjon arbeider vi fram en større produksjon hver vår der vi blir kjent med teaterkunstens virkemidler. Vi spiller for skoler/barnehager i samarbeid med “Kulturskrinet” på dagtid og åpne forestillinger på kveldstid.
Elevene får dessuten minst en felles profesjonell teateropplevelse i løpet av skoleåret. Det kan også bli prosjekt der flere elevgrupper i kulturskolen samarbeider seg i mellom.

Vi arbeider med grunnleggende øvelser som går på trygghet, selvtillit, konsentrasjon, kreativitet, rytme, uttrykk gjennom kropp og stemme, rolletolking/karakterbygging og samarbeidsevne.

Øving på valgt forestillingssted forekommer.
Elevene må delta i noen helgesamlinger og ekstra øvingsøkter før forestillinger i hektiske perioder. Dette kompenseres med noe tidligere årsavslutning.

Undervisningstiden er 2 klokketimer. 

Fra 3. kl.