Teatertimen 2. klasse

Nytt tilbud skoleåret 2023-24.
Teatertimen er et tilbud for deg som går i 2. klasse. 
Her er fokuset på lek, samarbeid, skaperglede, kostymer, dans, sang- og alt annet innenfor teaterfaget. 
Teatertimen tar ikke del i barneteateret sin hovedproduksjon, men har små visninger i timen for hverandre.