Visuell kunst

 

Artikkel i Karmøynytt om kunstutstillingen i 2019, “Gull av gråstein”
https://karmoynytt.no/stilte-ut-gull-av-grastein/02.02-04:11

 

Gjennom arbeidet med visuell kunst skal elevene:

  • utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter
  • utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring
  • utvide sitt perspektiv og sin kulturforståelse gjennom utforskning av fortid, nåtid og framtid
  • utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i et lærings- og arbeidsfellesskap
  • få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i visuell kunst
  • bli ressurspersoner som bidrar til et levende lokalmiljø
    (Rammeplan for kulturskoler, 2016)

Undervisningstilbud