Visuelle kunstfag

Undervisningen bygger på lekende og skapende arbeid med flere redskaper innen ulike teknikker. Elevene lærer materialkunnskap -og bruk. Det blir møte med visuell kunst, arkitektur og design.

Elevene får bruke kunst i møte med andre fagområder (prosjekt). Det blir utstilling i løpet av skoleåret med vekt på presentasjon og formidling.

Det å fantasere er et viktig samspill mellom barn og voksne. Gleden over små og store oppdagelser blir ofte borte i hektiske hverdager. Når man våger seg inn i det ukjente kan man finne en skatt. Det å våge å bevege seg i ukjent terreng, tenke annerledes, gjøre egne valg og ut i fra sine egne forutsetninger være modig. Læreren prøver å inspirere til hverdagslige eventyr, viser eksempler av ulik kunst, slitte skatter kjøpt på lokale bruktbutikker.

Undervisningstiden er 90 min. Sted: Kopervik kulturhus

Fra 2. klasse