Kulturlek

Sist oppdatert 28. mai 2019 11:06

KULTURLEK-aktiviteten er en tverrfaglig samlingsstund / undervisningstime a 60 min. med og i de praktiske og estetiske fagene: musikkteaterdansvisuell kunst og nysirkus. Vi synger, spiller på instrumenter, danser, dramatiserer, tegner/fargelegger og skaper visuelle kunst og utfordrer kroppen til fysiske ferdigheter. Timen er preget av LEK og KULTURFORMIDLING og er tilpasset gruppenes alder. Vi legger stor vekt på sang, musikk og instrumentspilling.

KULTURLEK for barn 2-3 år med foreldre i kulturhusene.
KULTURLEK for barn 4 og 5 år i barnehager.
KULTURLEK for barn 1. og 2. kl. i SFO.