Ledig stilling som gitarlærer

Vi søker gitarlærer i 50% stilling fast. Søknadsfrist 15. august.

Beskrivelse av arbeidsplass

Karmøy Kulturskole søker en dyktig og engasjert gitarlærer i 50 % fast stilling med ansettelse fra 1. september 2021. Karmøy Kulturskole er den 3. største kulturskolen i Rogaland med sine vel 1200 elevplasser.

Vi er en desentralisert skole med tilbud i alle kommunens 5 soner. Undervisningen foregår hovedsakelig på de 5 kulturhusene i sonene, men også på skoler og i barnehager.

Vi er 29 ansatte fordelt på 21,51 årsverk, dvs. mange kulturskolelærere i forholdsvis store stillinger. Administrasjonen og lærernes kontor-arbeidsplasser ligger i Karmøy kulturhus, Åkrehamn.

Kulturskolen er delt i 4 avdelinger – kulturlek, musikk, scenekunst (teater, musikal, dans og nysirkus) og visuell kunst.

I løpet av året har vi mange store og små forestillinger og prosjekter hvor elevene våre får vist fram hva de kan. Vi har et nært samarbeid med
DKS-Karmøy hvor vi tilbyr skoleforestillinger. Dette gjør oss til den største kulturaktøren i Karmøy.

Vi er organisert under skole i Karmøy, og er med på kommunens satsingsområder for skoleutvikling. I tillegg har vi og skoleeier vært med i et eget kulturskoleutviklingsprosjekt i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd hvor implementering av den nye rammeplanen for kulturskoler, “Mangfold og fordypning”, stod på agendaen.

Det er et mål for kulturskolen å utvikle det kunstneriske potensialet i et trygt og godt oppvekstmiljø til beste for elevene, kunstfagene og kulturlivet på Karmøy.

Karmøy Kulturskole har, etter over 40 år, både erfaring, tradisjon og resultater. Dette ønsker vi å bruke til nyskaping og utvikling i en ny tid i møte med våre flotte elever.

Skolen har desentralisert undervisning, så du bør ha førerkort og disponere bil.

Arbeidsoppgaver

Forberede og gjennomføre undervisning på gitar (primært individuell), herunder delta i forbindelse med prosjektuker og forestillinger/ konserter. Gruppeundervisning kan bli aktuelt. Grunnleggende el-bass undervisning er også aktuelt.

Du må undervise etter pedagogiske/metodiske prinsipper som gjør undervisningen faglig god og engasjerende for elevene. Karmøy Kulturskole følger rammeplanen “Mangfold og fordypning” med tilhørende fagplaner og lokale læreplaner. Det forventes at du som en del av skolen forholder deg til disse. Du vil sammen med én annen gitarlærer utgjøre gitar-seksjonen ved skolen.

Kvalifikasjoner

Musikkutdanning fra høyskole eller universitet med gitar som hovedinstrument, fortrinnsvis med pedagogikk. Du må kunne undervise elever fra nybegynnernivå til viderekomne, innenfor rytmisk og klassisk. Du er komfortabel med både akustisk og elektrisk gitar.

Du har god kompetanse i bruk av digitale verktøy. Mye av kommunikasjonen med elever og kolleger foregår digitalt.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå min. tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

Du er målbevisst og evner å motivere og engasjere.
Du er tydelig, strukturert og trives i arbeid med barn og ungdom.
Du evner å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.
Du har evne og vilje til å bygge gode relasjoner og kunne jobbe selvstendig og i team.

Vi kan tilby

– faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
– gode pensjons- og forsikringsordninger
– generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen

Ansettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skole- og barnehagefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som
skal arbeide i skole og barnehage.

Slik søker du

Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader.

Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk.

Vi minner om at eposter sendt fra personer som ikke ligger i dine kontakter kan sorteres til søppelpostfilteret ditt. Vi oppfordrer derfor til at du sjekker dette i perioden etter du har sendt en jobbsøknad.