Du kan fortsatt søke plass for 2022-2023

Vi har fremdeles noen ledige elevplasser for skoleåret 2022-2023.
Det kan og være ledig på flere andre fag, så bare søk plass på de fag du ønsker. Om det skulle være fullt for øyeblikket, kommer du uansett på venteliste. Husk at kulturskolen og har friplassordning for elever som kvalifiserer for aktivitetskort.