Musikk

Sist oppdatert 18. juni 2019 09:19

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene

• oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå

• oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling

• utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom

• bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk

• utvikle evnen til samspill og samarbeid

• få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning

i musikk

• bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

(Mangfold og fordypning, rammeplan for kulturskolen, 2016)

 

HUSO

Haugaland ungdomssymfoniorkester (HUSO) er et tilbud til ungdommer som har spilt noen år på sine respektive instrumenter, og følgelig er på et viderekommende nivå. Det er vanlig at elever som tidligere har spilt i juniororkesteret og kulturskoleorkesteret etter hvert begynner i HUSO.

Opptak i HUSO gjennomføres ved at eleven øver inn og behersker et musikkstykke av en gitt vanskelighetsgrad. Musikkstykket representerer det nivået læreren mener eleven må mestre for å kunne delta i orkesteret. Eleven må også beherske tonearter opp til 4 kryss og 4 b-er.

ØVINGSTIDER
HUSO har øvingstid på mandager 18.30 – 20.30. Øvingene foregår i orkestersalen til Haugesund kulturskole på Breidablikk.