Nå kan du søke Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.
Kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke.
Søknadsfrist: 2. desember kl. 1200.

Finn ut mer på https://drommestipendet.no/