Notekurs

Sist oppdatert 30. september 2019 13:34

Vi starter nå opp igjen med notekurs i Kopervik, tirsdager kl. 1730-1815. Kurset går over 10 uker.

Her vil du i gruppe sammen med andre kunne bruke litt mer tid på notelæren enn vi vanligvis får tid til på en vanlig spilletime.
Dette tilbudet går til alle instrumenter (inkludert sang) og er i tillegg til den vanlige timen. Kurset er ment for de som er nybegynnere på sitt instrument.

Det er ikke et krav at en er elev i Kulturskolen fra før.
Pris: 720,-

https://NOKARMOY.speedadmin.dk/tilmelding#/Course/100