Ofte stilte spørsmål

Søknadsfrist for ny elevplass er 1. mai. Vi tar imot søknader også etter 1. mai, men disse kommer lengre ned på en evt. venteliste.

Priser for skoleåret 2022-2023 Priser pr. år pr. elevplass fastsatt av kommunestyret: (Fra 01.08.22) Alle gruppeaktiviteter: kr. 3 065,- Individuell instrumental-/sangundervisning: kr. 4 303, – Materiellkostnader teater, nysirkus, visuell kunst, musikal : kr. 811,- Instrumentleie: kr. 1 210,- Høyere pris for voksne. Beregnes etter kurstype. Søskenmoderasjon: Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2 Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie. For at søsken/flerfagsmoderasjon skal tre i kraft må samme person stå som betaler. Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Faktura vil normalt bli utsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette. Musikal har egne vilkår. Her betales gruppepris 3065,- pr.år over 2 år pluss materiellkostnader kr 811,- pr år over 2 år. På musikal binder man seg for hele 2 årsperioden.   Faktura på musikal deles over 3 semestre. Karmøy kommune har og friplasser i kulturskolen. Se egen utlysing og annonsering. Årlig tildeling.

Har du fått tid eller sted som ikke passer, send oss en epost, så prøver vi etter beste evne å finne en løsning før skolestart, dersom det lar seg gjøre. Vi har ca 1100 elevplasser i kulturskolen, og det er dessverre umulig å gi alle et tidspunkt som er ideelt.

Da må dere sendte en skriftlig oppsigelse på e-post kulturskolen@karmoy.kommune.no. Dersom dette gjøres innen 01. september, slipper man å betale..

Se pkt 5.i vilkår for elevplass: For individuelle fag gjelder en oppsigelsesfrist på tre måneder regnet fra den første i måneden etter at skriftlig oppsigelse er fremsatt, jf. pkt. 3 i vilkårene. Det aller første året en elev deltar i en av kulturskolens gruppefag kan en trekke seg innen 15. november mot å betale kontingent for høstsemesteret. Tildelt elevplass i gruppefag er uoppsigelig for den tildelte perioden (p.t. «musikal» 2-år, resterende 1-år). Ved fravær må det betales for plass ut tildelingsperioden så lenge fravær ikke skyldes dokumenterbare forhold hvor betaling objektivt sett vil fremstå urimelig. Beslutning i så måte tas av rektor jf. pkt. A-4 i vilkårene.

Kommunen kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.

Dersom husstanden kvalifiserer for Karmøy kommunes aktivitetskort, gir det og rett til friplass i kulturskolen. Inntil en elevplass pr. barn kan innvilges.
Les mer og søk om aktivitetskortet her

Ta kontakt med skolen på:

Telefon 52811600 eller e-post: kulturskolen@karmoy.kommune.no

Nei, du skal ikke søke på nytt, men du skal re-registrere plassen. Det vil si at du skal si ja eller nei til å fortsette. Du får informasjon om dette i mars. Frist for re-registrering er 1. mai. NB: enkelte fag kan ikke re-registreres. Dette får du særskilt informasjon om.

Du har søkt på et fag som det av ulike årsaker ikke er ledig plass på i øyenblikket. Vi tar kontakt dersom det skulle bli ledig. Det kan godt være at vi har andre ledige fag som kan være et alternativ.

Kulturskolen er i utgangspunkter desentralisert, slik at mange av våre tilbud finnes over hele kommunen. Likevel må vi av praktiske og tekniske grunner sentralisere deler av undervisningen. Enkelte grupper startes også opp basert på hvor det er flest søkere.

Er du syk eller av andre grunner ikke kan komme, setter vi pris på å få beskjed. Send en sms eller epost til din lærer, slik at han/hun vet at du ikke kommer. Kontaktinfo til lærerne finner du her

Speedadmin er det fagsystemet kulturskolen bruker til søknader, timeplaner, kommunikasjon med elever og foreldre m.m.