Status for undervisning i kulturskolen uke 3

I uke 3 (18-22.1) fortsetter vi med musikkundervisning og visuell kunst-undervisning med fysisk oppmøte til vanlig tid og på vanlig sted. Dette er fag der avstand fremdeles kan opprettholdes.

Dans, nysirkus, teater og kulturlek fortsetter med digitalt tilbud med hjemmeundervisning .

(Justeringer kan bli gjort om det blir innstramminger etter regjeringens pressekonferanse neste uke.)

Vi minner om at foreldre/foresatte ikke skal være med inn på undervisningen, uten at dette av særlige årsaker er avtalt med lærer.

Vennligst følg godt med på e-posten i disse tider.

Aspirantundervisningen hos korpsene utgår fram til 18.1.

Se ellers kulturskolens smittevernveileder.