Pris

Sist oppdatert 10. april 2019 15:43

Priser for skoleåret 2019-2020

Priser pr. år pr. elevplass fastsatt av kommunestyret:
(Fra 01.08.19)
Alle gruppeaktiviteter: kr. 2 823,-
Individuell instrumental-/sangundervisning: kr. 3 965, –
Materiellkostnader teater, nysirkus,
visuell kunst, musikal : kr. 747,-
Instrumentleie: kr. 1 114,-
Høyere pris for voksne. Beregnes etter kurstype.

Søskenmoderasjon: 

Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2
Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.
For at søsken/flerfagsmoderasjon skal tre i kraft må samme person stå som betaler.

Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Musikal har egne vilkår. Her betales gruppepris 2823,- pr.år over 2 år pluss materiellkostnader kr 747,- pr år over 2 år. På musikal binder man seg for hele 2 årsperioden.
Totaltpris for musikal over 2 år er da kr. 7 140,-  Faktura på musikal deles over 3 semestre.

Karmøy kommune har og friplasser i kulturskolen. Se egen utlysing og annonsering. Årlig tildeling.