Pris

Priser for skoleåret 2023-2024

Alle gruppeaktiviteter: kr. 3 178,-  
Individuell instrumental-/sangundervisning: kr. 4 462, –
Materiellkostnader teater, nysirkus,
visuell kunst, musikal : kr. 841,-
Instrumentleie: kr. 1 255,-

Høyere pris for voksne. Beregnes etter kurstype.
 

Søskenmoderasjon
Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2
Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.
For at søsken/flerfagsmoderasjon skal tre i kraft må samme person stå som betaler.

Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Musikal har egne vilkår. Her betales gruppepris 3178,- pr.år over 2 år pluss materiellkostnader kr 841,- pr år over 2 år. På musikal binder man seg for hele 2 årsperioden.
Totalpris for musikal over 2 år er da kr. 8 038,-  Faktura på musikal deles over 3 semestre.

Friplasser
Karmøy kommune har og friplasser i kulturskolen.  Dersom husstanden kvalifiserer for Karmøy kommunes aktivitetskort, kan det gi  friplass i kulturskolen så lenge vi har budsjett til det.
Inntil en elevplass pr. barn kan innvilges.
Les mer og søk om aktivitetskortet her