Pris

Priser for skoleåret 2022-2023

Priser pr. år pr. elevplass fastsatt av kommunestyret:
(Fra 01.08.22)
Alle gruppeaktiviteter: kr. 3 065,-  (unntatt danselek)
Individuell instrumental-/sangundervisning: kr. 4 303, –
Materiellkostnader teater, nysirkus,
visuell kunst, musikal : kr. 811,-
Instrumentleie: kr. 1 210,-
Høyere pris for voksne. Beregnes etter kurstype.
Danselek er halv pris av gruppepris grunnet undervisning 2. hver uke.

Søskenmoderasjon
Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2
Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.
For at søsken/flerfagsmoderasjon skal tre i kraft må samme person stå som betaler.

Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Musikal har egne vilkår. Her betales gruppepris 3065,- pr.år over 2 år pluss materiellkostnader kr 811,- pr år over 2 år. På musikal binder man seg for hele 2 årsperioden.
Totalpris for musikal over 2 år er da kr. 7 752,-  Faktura på musikal deles over 3 semestre.

Friplasser
Karmøy kommune har og friplasser i kulturskolen.  Dersom husstanden kvalifiserer for Karmøy kommunes aktivitetskort, kan det gi  friplass i kulturskolen så lenge vi har budsjett til det.
Inntil en elevplass pr. barn kan innvilges.
Les mer og søk om aktivitetskortet her