Skaperglede med iPad – se to av årets filmer

Se hva de kreative elevene på “Skaperglede med iPad” har jobbet med dette skolepret. Virker dette spennende, kan du søke plass for neste år på “Skaperglede med iPad” eller “Hybrid verksted” (ungdom).

Søk plass her