Søk plass for skoleåret 2020-2021

Sist oppdatert 3. april 2020 14:19

Nå har vi åpnet for søknad om elevplass  for skoleåret 2020-2021. Søknadsfrist er 1. mai.
I tillegg kan eksisterende elever  re-registerere sin elevplass, det vil si melde fra om man vil fortsette eller ikke på det faget man går på. Frist for re-registrering er også 1. mai

Her finner du en komplett oversikt over alle våre fag:

Undervisningstilbud 2020 2021

Søk plass her