Teatertimen 2. klasse

Teatertimen 2. klasse

Dessverre ingen oppstart av teatertimen 2.klasse Skoleåret 2023-24. Elever kan fortsatt søke på faget og kommer da direkte på venteliste for eventuell oppstart. 

Teatertimen er et tilbud for deg som går i 2. klasse. 

Her er fokuset på lek, samarbeid, skaperglede, kostymer, dans, sang- og alt annet innenfor teaterfaget. 

Teatertimen tar ikke del i barneteateret sin hovedproduksjon, men har små visninger i timen for hverandre.