Personvernerklæring

Karmøy kulturskole tar ditt personvern på alvor og følger kravene som beskrevet i  personvernreglene, GDPR.

Når du søker plass i kulturskolen gjennom vårt fagsystem Speedadmin (driftet av Speedware i Danmark), blir du bedt om å godta følgende vilkår når det gjelder personvern:


Personopplysningene i denne påmeldingen innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gi oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene vil kun bli brukt til behandling av påmelding samt kommunikasjon vedrørende deltagelse i, og eventuell oppkrevning av etterfølgende aktiviteter. Personopplysningene til Den Registrerte lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den Registrerte er kjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.


Speedware ApS

Karmøy kulturskole har databehandleravtale med det danske selskapet Speedware ApS, http://no.speedware.dk/.
Speedware leverer og drifter fagprogrammet Speedadmin, som er en nettbasert løsning for administrasjon av elevsøknader, timeplaner, oppmøterapport, læreres arbeidstid samt kommunikasjon mellom skole og hjem.


Speedware er et selskap med strenge krav til sikkerhet. På forespørsel kan Speedwares sikkerhetspolitikk-dokumenter, samt rapport fra ekstern revisjon gjøres tilgjengelig. Speedadmin har 128 ssl kryptering.

Du kan selv logge deg inn å se/redigere hvilke data som er oppført om deg som foresatt og om eleven. Dette er data som du selv oppgir ved søknad og må bekrefte ved re-registering. 


Kulturskolen bruker ikke opplysninger til andre formål enn det som har med skolens
undervisning og aktiviteter å gjøre. Kulturskolen videreformidler ikke dine opplysninger til andre parter.


Sletting

Dersom alle forhold til kulturskolen er avsluttet: elevplass, betaling, venteliste m.m., kan
dine opplysninger på oppfordring slettes/anonymiseres. Vi gjør da oppmerksom på at dere
da mister ansiennitet og historikk dersom eleven igjen ønsker å komme tilbake til kulturskolen.

 

Kulturskolens nettside

Karmøy kulturskole har nettsideløsning gjennom Karmøy kommune, i likhet med alle andre
kommunale enheter i Karmøy, https://kulturskole.karmoy.kommune.no


Her blir det sørget for blant annet at fagsystemet Speedadmin delvis kan integreres
med nettsiden, men kun vedr. publisering av fag/konsert/aktivitetskalendre samt
lærer/ansattliste. Ingen opplysninger om elev/foresatte er tilgjengelige via nettsiden.