Pris

Priser skoleåret 2023-2024

Priser
Fag Pris Kommentar
Indidivuell 4462
Gruppefag 3178
Leie av instrument 1255
Materiellavgift 841 teater, nysirkus, visuell kunst, musikal

Høyere pris for voksne. Beregnes etter kurstype.
 

Søskenmoderasjon

Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2
Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.
For at søsken/flerfagsmoderasjon skal tre i kraft må samme person stå som betaler.

Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Musikal har egne vilkår. Her betales gruppepris 3178,- pr.år over 2 år pluss materiellkostnader kr 841,- pr år over 2 år. På musikal binder man seg for hele 2 årsperioden.
Totalpris for musikal over 2 år er da kr. 8 038,-  Faktura på musikal deles over 3 semestre.

Friplasser

Karmøy kommune har og friplasser i kulturskolen.  Dersom husstanden kvalifiserer for Karmøy kommunes aktivitetskort, kan det gi  friplass i kulturskolen så lenge vi har budsjett til det. Inntil en elevplass pr. barn kan innvilges.