Pris

Priser skoleåret 2024-2025

Priser
Fag Pris Kommentar
Indidivuell 4654
Gruppefag 3315
Leie av instrument 1309
Materiellavgift 877 teater, nysirkus, visuell kunst, musikal


Voksne: kr 6220,- for et skoleår (3110,- pr semester)

Søskenmoderasjon

Det gis søsken/flerfagsmoderasjon på 20% fra og med elevplass nr. 2
Det gis ikke søskenmoderasjon på materiellkostnader og instrumentleie.
For at søsken/flerfagsmoderasjon skal tre i kraft må samme person stå som betaler.

Totalsummen blir delt på høst- og vårsemester. Giro vil normalt bli tilsendt i november og mars. Elevplass fra forrige semester må være betalt for å kunne fortsette.

Musikal har egne vilkår. Her betales gruppepris 3315,- pr.år over 2 år pluss materiellkostnader kr 877 pr år over 2 år. På musikal binder man seg for hele 2 årsperioden.
Totalpris for musikal over 2 år er da kr. 8384.  Faktura på musikal deles over 3 semestre.

Friplasser

Karmøy kommune har og friplasser i kulturskolen.  Dersom husstanden kvalifiserer for Karmøy kommunes aktivitetskort, kan det gi  friplass i kulturskolen så lenge vi har budsjett til det. Inntil en elevplass pr. barn kan innvilges.