Musikal

Musikal

Opptak etter audition 


Neste musikal blir "Grease - the musical! Den settes opp høsten 2024.

NESTE AUDITION BLIR I 2025

_____________________________________________________________________

Musikal gir omfattende opplæring i sang, dans og skuespill. 

Søkerne må forplikte seg over 1 1/2 år, betaling for 2 skoleår pga. ressursbruk. 

Egen timeplan og skolerute.

Hvem: Alle ungdommer fra 7. klasse - 25 år.

Lærere