Musikal

Musikal

Opptak etter audition 

Neste musikal blir "Grease - the musical!


Premieren blir høsten 2024.

Det blir audition onsdag 31. mai, påmeldingsfrist torsdag 25.05.23.

Elever som er påmeldt faget innen frist, får tildelt auditiontid på mail. 

Meld deg på ved å søke plass her!

_____________________________________________________________________

Musikal gir omfattende opplæring i sang, dans og skuespill. 

Søkerne må forplikte seg over 1 1/2 år, betaling for 2 skoleår pga. ressursbruk. 

Egen timeplan og skolerute.

Hvem: Alle ungdommer fra 7. klasse - 25 år.

Audition Grease – the musical

Har du lyst til å være med på neste skoleårs musikal? 

Da må du bli med på audition 31.mai!

Musikal er for ungdommer fra 7. klasse og helt opp til 25 år. Alle må melde seg på audition på forhånd. Frist for påmelding er torsdag 25.05.23. 

Du får tildelt auditiontid på mail. Påmelding gjør du via link: https://nokarmoy.speedadmin.dk/registration#/course/51/0/0/37 

Ta kontakt med administrasjon på kulturskolen dersom du får problemer med pålogging: kulturskolen@karmoy.kommune.no eller tlf: 52811600 

Hva må jeg forberede til audition?

1. Sang – forbered en sang. Det er et pluss om du kan den utenat og formidler teksten. Ta med noter dersom du trenger noen som kan spille for deg, eller bruk karaokeversjon du finner på spotify/youtube. 

2. Tekst – forbered et dikt eller en kort monolog. Det er et pluss om du fremfører dette utenat og med innlevelse. 

3. Dans – du trenger ikke forberede noe til dans. Vi har en felles danseaudition der alle som har meldt seg på blir med. Det gjør ikke noe om du danser feil. Det vi ser på her er villigheten til å lære, energi og formidling. 

Hvordan foregår audition?

- Ved oppmøte skriver du deg opp på liste og mottar et «skilt» med tall på. 

- Danseaudition for alle. 

- En og en kommer inn til Thea, Beate og Siri. Der skal du synge en sang og fremføre en tekst. 

Til slutt: Det å delta på audition kan være skummelt for mange. Husk at det ikke er farlig å gjøre feil! Vi hjelper deg dersom du skulle komme ut av sangen eller teksten. 

Vårt fokus er at alle skal ha en positiv opplevelse. 

Velkommen til audition!

Lærere